Хигиена, къпане и измиване  в леглото

При болни на легло обслужването им е затруднено. Правилната хигиена, здравеопазване и защита на болни от рани и зарази ги предпазват от  усложнения. По-долу може да намерите подходящи  санитарни материали  и помощни изделия. С използване на надуваем леген може да измиете главата на болен на легло без да го придвижвате до банята. Ще научите как да ползвате подлога, химическа тоалетна, инвалиден тоалетен стол без да ползвате вода за измиване. Какво представляват торбичките с абсорбатор на урина или ръкавиците за сухо измиване. Съвременни санитарни материали от Франция и Великобритания. Четирислойни протектори от Австралия за защита на тяло, легло, бельо. Най-долу на публикацията в свързани публикации вижте Предпазващи тяло, легло, бельо изделия. Протектори.

Сухо измиване без вода на тяло, глава и коса. Измиване с вода в леглото. Санитарни материали, подлоги и  уринатори. Ако имате възрастен вкъщи, за който се грижите вижте публикацията Възрастен вкъщи, проблеми и решения

ГРИЖИ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛЕН И ХИГИЕНА. ПРЕДПАЗВАНЕ НА БОЛНИЯ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА РАНИ ОТ ЗАЛЕЖАВАНЕ

За болни на легло принудително залежали се дълго време в една и съща поза. Антидекубитални дюшеци позволяващи почистване при изпускане в леглото и същевременно предпазващи получаването на рани от залежаване. Антидекубитален дюшек.

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ. Заразен с коронавирус вкъщи, в офис, в предприятие, във фирма. Заразен с коронавирус. Как и с какво да се следи състоянието на болния. С какво болния е опасен за останалите живущи заедно с него в едно жилище. Колко важно е хигиената на болния да се извършва с влажни ръкавици със защитен слой предпазващ обслужващите. Предпазване от зарази на обслужващия персонал посредством хигиенен плик с абсорбатор непозволщващ контакт с изпражненията на болен вкъщи заразен с коронавирус.

Грижи и хигиена за болни на легло

Тежко болни и лежащо болни хора. Предпазване на болния при залежаване в леглото. Вижте публикацията Как да се грижим за лежащо болен

Лежащо болни хора