Уреди приспособления в дома за 

Независим и качествен живот

в помощ на стари възрастни хора, хора с увреждания, инвалиди, болни

Уреди приспособления в дома проектирани за вас. Обувалка на чорапи, Стълбичка с ръкохватки за изправяне в леглото, Подвижна дръжка за хващане на горещи чинии, Щипки за хващане на предмети от разстояние и още много други облекчаващи ежедневието.

ИЗПРАВЯНЕ В ЛЕГЛОТО

Въжена стълбичка с ръкохватки за изправяне в леглото 

Изображение на Стълбичка с ръкохватки за изправяне в легло

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕСОАРИ ЗА ЛЕГЛА

Легла принадлежности

Легла принадлежности са група от изделия за възрастни хора, инвалиди, болни. Легла принадлежности.

Приспособени и оборудвани легла механични и електрически за лежащоболни. Ортопедичните електрически или механични легла могат да бъдат оборудвани с аксесоари за по-лесно ставане и сядане в и от леглото, изправяне. Хоризонтални и Вертикални дръжки могат да служат за  опора в леглото. Предпазни прегради в леглата се налагат да се поставят в някои случаи. Масички за легло или облегалки в леглото. Опорна клиновидна възглавница. Ще ги намерите на Легла, аксесоари.  Подбрани и сортирани помощни изделия за леглото вкъщи. Например в леглото можете да се изправите от легнало в седнало положение по-лесно с помощта на Стълба с ръкохватки. Болнични ортопедични легла електрически или механични може да намерите в група изделия Легла.

Всички дръжки, ръкохватки и опори, които предлагаме може да намерите на Дръжки, ръкохватки, опори.

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ИЗПРАВЯНЕ

Уреди и приспособления

ХОРИЗОНТАЛНА ДРЪЖКА ЗА ЛЕГЛО

ОПОРА И ПРОХОДИЛКА 2 в 1

помощна опора проходилка

ДРЪЖКИ РЪКОХВАТКИ ОПОРИ

банята тоалетна спалня легло
Дръжки, ръкохватки, опори.

УРЕДИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Уред за раздвижване Movi

Как във всекидневието животът на хората може да бъде по-лек и независим?

За да научите повече вижте публикацията За бита помощни средства и приспособления, изделия Всекидневие

По-долу специална информация за интересуващите се от получаването на безплатни помощни средства с предоставена помощ от АСП и НЗОК.

БЕЗПЛАТНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА С ПОМОЩ ОТ АСП ИЛИ НЗОК

Възрастни стари хора, хора с увреждания, инвалиди и болни могат да получат безплатно инвалидни колички, комбинирани столове за тоалет и баня,проходилки за възрастни и други. За лежащо болни хора може безплатно да се получи антидекубитален дюшек предпазващ получаването на рани от залежаване-декубитуси. Има изисквания на които да отговарят правоимащите, както и необходими медицински документи. За всички които не желаят да кандидатстват  за помощ  пред АСП и НЗОК за безплатно получаване на помощни средства  от нас.  Могат да закупят от нас на свободна продажба от всички помощни средсва, които предлагаме чрез АСП или НЗОК на определените държавни лимитни цени.

Помощни средства и правата ни

На какво имаме право. Вижте публикацията в другия ни фирмен сайт.  Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни … “На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?…”

Правата на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни. Нормативно са уредени в Закон за хората с увреждания накратко ЗХУ и Правилник за приложение на ЗХУ. Предоставянето на безплатни помощни средства става по регламентиран ред чрез лицензирани фирми. Такава фирма е Воев-София ЕООД с рег 099/2008 в МТСП-АХУ. С предоставена помощ от Агенция за социално подпомагане и НЗОК от нас можете да получите безплатни помощни средства. Текстовете на Закон за хората с увреждания и Правилник за приложение на ЗХУ може да ги намерите на няколко места. В сайта на Агенция за хората с увреждания на АХУ. Нормативни актове.
Също там има всички Наредби и документи свързани с реда за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства.
В сайта на Министерство на труда и социалната политика също можете да намерите ЗХУ и Правилник за приложение на ЗХУ. МТСП.
В сайта lex.bg също безплатно може да намерите текстовете на тези закони. Справочник Нормативни актове.