Project Description

Инвалидни колички

Инвалидни колички са група от изделия предназначени за придвижване на хора. Кратко представяне на категорията инвалидна количка. Въпреки наименованието си “инвалидни” количките  се ползват не само от инвалиди. Възрастни хора, хора с увреждания, болни ползват този тип колички за придвижване, когато имат проблеми предимно с долните крайници. Но се ползват и от хора с увредени горни крайници. Когато са увредени и горни и долни крайници в помощ за придвижване са акумулаторните електрически колички и скутери. Трудно подвижните хора са тези които ползват този тип помощни средства. Причините може да са трайни заболявания или временни затруднения Различни видове и конструкции са количките според  предназначението им. За придвижване с чужда помощ или за самостоятелно придвижване с помощта на рингове. Транспортни колички или колички за инвалиди с тоалетна част. Също така колички за инвалиди с регулиращ се гръб и стъпенки с подбедрица и т.н. Преки връзки към:

С чужда помощ

За придвижване на болния, възрастния или инвалида с количка от придружителя

Рингова

За самостоятелно придвижване с помощта на рингове. С ръкохватките в задната част на количката и за придвижване от придружителя

Транспортна или Трансферна

За придвижване само от придружителя. Много подходяща за придвижване на възрастни хора.

Още и други

Рингови с тоалетна част, за деца и възрастни с детска церебрална парализа ДЦП, за деца с увреждания, многофункционални и комбинирани, за хора със свръх тегло, тежки хора.

Инвалидна или детска количка, помощни изделия за преодоляване на стъпала

Изкачване на стълби, преодоляване на стъпала с рампи

Изкачване на стълби.

Инвалидна количка с рампа

Ако не сте  направили своя избор вижте и в другия ни сайт Помощни средства и медицински изделия. Всяко едно изделие може да закупите свободна продажба. Може да се възползвате и от безплатно получаване от нас ако имате право за това. Повече за безплатно получаване с помощ от АСП и НЗОК на помощни средства. Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни. На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?