КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ ИЛИ ДА НИ ПОМОГНАТ АКО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ТОВА

Как да си помогнем или да ни помогнат ако се нуждаем от това е помагало за хора здрави или болни, щастливи или нещастни, хора с различен социален статус.

КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ ИЛИ ДА НИ ПОМОГНАТ 

ОБЩ ПОГЛЕД

Важни основни стъпки, които да следвате: Самопознание, комуникация, приемане на помощта, помощ на другите, изграждане на общност, образование и информираност.

ЖИВОТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ЛЕСЕН КАК?

Когато предприемем стъпки за опростяване на ежедневието и намаляване на стреса. Важи за всички хора без значение здравословно или материално състояние, възраст и други фактори. Ако сме от хората които считатаме че живота ни е труден спрямо другите хора: Избягвайте да виждате лоши намерения там, където ги няма. Не правете сравнения с другите и гледайте напред. Действайте активно и търсете възможности, вместо да чакате знаци от съдбата. Бъдете отворени за помощ, когато сте в труден период и допуснете хората до себе си, които искат да ви помогнат и им дайте шанс за това. Вижте по-долу още за как животът може да бъде по-лесен.

Какви могат да бъдат улесненията в ежедневието на хората и по какъв начин и с какво да ги получат

Улесненията в ежедневието на хората могат да подобрят качеството на живот и да улеснят различни дейности. Те могат да бъдат най-разнообразни и постигат различни цели. Помощни средства за придвижване: проходилки, ролатори, инвалидни колички и други помощни средства, които помагат за по-лесно придвижване на хората и да могат да запазят своята независимост. Технически уреди, приспособления и съоръжения: Кислородни концентратори и апарати за сънна апнея, различни медицински изделия подпомагащи здравето и благополучието на хората. Приспособления за дома:  Дръжки, ръкохватки и допълнителни опори, сгъваеми седалки за под душа или седалки за вана, които намаляват риска от падане и увеличават сигурността и безопасността в банята и тоалетната. Улеснения за лична хигиена: Овлажнени с шампоани и лосиони ръкавици, шапки и кърпи за сухо без вода измиване на тяло и коса. Също и хигиенни санитарни пликове торбички с абсорбатор на урина и фекалии улесняващи поддържането на хигиена при липса или недостиг на вода. Многофункционални изделия: Проходилка-опора, ролатор-количка и други. Също и 4 в 1 комбинирано изделие включващо тоалетен стол и стол за баня, седалка, проходилка на 2 нива. Такива изделия и помощни средства съчетават няколко функции и позволяват гъвкавост при употребата им. 

НЯКОИ ИЗДЕЛИЯ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО. ВСИЧКИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ НА  СВОБОДНА ПРОДАЖБА БЕЗ ДА ПРЕДСТАВЯТЕ ДОКУМЕНТИ.

ИДЕИ РЕШЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ. ОБЗОР ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ВИЖТЕ ТУК.

Изображение на Повдигната седалка за тоалетна

Ако сме със здравословни проблеми, трудно подвижни или лежащо болни, немощни вследствие преклонна възраст или…

С какво можем да улесним живота си, така че да бъде по-лесен? Качествен и пълноценен, по възможност независим.

От какво имат нужда възрастните хора на преклонна възраст: Медицинска грижа. Социална подкрепа. Физическа активност. Подходящо жилище. психично здраве. Финансова сигурност. Дългосрочни грижи. Какво интересува лежащо болни и трудно подвижни хора. Някои общи за всички тях неща: Достъп до медицинска помощ. Подходящи помощни средства. Социална, финансова и емоционална подкрепа. Качество на живот.

ЗА ДОМА НИ ПОМОЩНИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРОДУКТИ СРЕДСТВА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Всичко подбрано в групи по предназначение за лесен избор, което предлагаме вижте в менюто Каталог-Групи Групи продукти изделия.

Полезни връзки: Обгрижване възрастен с използване помощни средства. Също и Грижи за болен.

ПОМОЩТА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ВАС ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИ

Вижте по-долу в приложение към публикацията Безплатни помощни средства ПСПСМИ НЗОК за хора с увреждания. Безплатна за вас или за вашите близки. На какво имате право и как да го получите.

ПРЕДСТАВЯНЕ ЧАСТ ОТ ИДЕИ РЕШЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Изображение на многофункционални изделия

ХИГИЕНА ПРИ ЛИПСА И БЕЗ ВОДА

Изображение на хигиена без вода

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ДОМА

Изображение на Баня и тоалетна за възрастни хора, инвалиди

ПРИДВИЖВАНЕ НА ХОРАТА ХОДЕНЕ

Изображение на уреди за придвижване

КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ ИЛИ ДА НИ ПОМОГНАТ АКО СЪМ ОТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

Специална част от публикацията за инвалиди, възрастни хора, болни, хора с увреждания.

ВСТЪПЛЕНИЕ

Много хора не знаят че, по смисъла на Закон за хората с увреждания,  ЗХУ: Без да са инвалиди с Експертно решение ТЕЛК възрастните хора, болните и други, при определени условия могат да бъдат от хората с увреждания. Като такива в България може да получат помощ.

Как и с какво могат да ми помогнат ако съм от хората с увреждания?

При така зададен въпрос може да ви се помогне  под различни форми на подкрепа и услуги. Социални помощи. Можете да кандидатствате за различни социални помощи, включително за отопление, социален патронаж и топъл обяд. Медицински изделия и помощни средства. Безплатно през НЗОК може да получите помощни средства, медицински изделия, приспособления и съоръжения ПСПСМИ.
Лична помощ: Възможност за назначаване на личен асистент. Право на образование: Има регламентирано право на приобщаващо образование за деца със специални потребности. Достъп до правосъдие: Хората с увреждания имат право на достъп до правосъдие и други услуги.

Ако въпроса се ограничи до инвалиди с ТЕЛК.

Как и с какво могат да ми помогнат ако съм от хората с трайни увреждания, инвалид?

Към горе изброените се добавят: Финансова подкрепа. Могат да започнат финансиране и помощ за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Социални услуги. Могат да ги получат чрез общината, където живеят.

Всичко това е защото по смисъла на ЗХУ § 1.  1. „Хора с увреждания“ са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващат а ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот. 2.  „Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

На страниците на уеб сайтовете на Воев-София ЕООД, регистрирана в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания и с Договор с НЗОК, може да намерите необходимата подробна информация.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ПРАВАТА НИ

НА КАКВО ИМАМЕ ПРАВО

СПЕЦИАЛИЗИРАН РАЗДЕЛ ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ И УСЛУГИ

Вижте публикацията Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни … „На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. Как и какво може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?…“

Правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания, болните по отношение на помощните средства и медицински изделия-ПСПСМИ са нормативно уредени в: Закон за хората с увреждания ЗХУ и Правилник за приложението му. На основанието на тях са и нормативните наредби на Министерство на здравеопазването, НЗОК Национална здравноосигурителна каса, ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата.  Официална информация от здравната каса НЗОК. Ред за получаване на ПСПСМИ през НЗОК. Зададени въпроси към здравната каса и официалните отговори за помощните средства.  НЗОК Помощни средства получаване.

 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА

ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ХОРА С УРЕЖДАНИЯ РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПСПСМИ

Приложение 1 към публикацията.

Официална информация за помощните средства и медицински изделия  в сайта на Национална здравноосигурителна каса НЗОК

В сайта на Национална здравноосигурителна каса актуалната официална информация за:  Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания ПСПСМИ. Пряка връзка към този раздел  на сайта на НЗОК   Помощни средства приспособления съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОФИЦИАЛНИ ОТГОВОРИ НА НЗОК ЗА ПСПСМИ

Официални отговори на въпроси зададени за помощните средства ПСПСМИ към здравната каса. Имате право на какво и как да получите безплатно това което ви се полага. Как и къде да зададете въпрос online така че същия ден да получите официален отговор от здравната каса?  Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК.

Как да си помогнем или да ни помогнат

Приложение 2 към публикацията.

КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ И КАК ДА НИ ПОМОГНЕ ДЪРЖАВАТА

Официална страница в сайта на Агенция за социално подпомагане за подкрепа на хората с увреждания. Подкрепа на  хората с увреждания.

Индивидуална оценка на потребностите

Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна. Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата.

Право на месечна финансова подкрепа

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

Право на целеви помощи

Закона за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на целеви помощи.

Право на парична компенсация за пътни разходи в страната

Хората с увреждания имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато индивидуално определените им с медицинския документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да бъдат предоставени, изработени или ремонтирани по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо.

Право на безплатна годишна електронна винетка

Правото на освобождаване от заплащане на винетна такса от лица с трайни увреждания при ползване на платената пътна мрежа е регламентирано в чл. 10в от Закона за пътищата, което води до намаляване на финансовата тежест и ограниченията в мобилността и разширява възможностите за интеграция и социално включване в живота на общността.

Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица

Закона за българския жестов език урежда обществените отношения, свързани с признаването на българския жестов език за естествен самостоятелен език и със зачитането на правото на глухите и на сляпо-глухите лица на изразяване и на информация чрез българския жестов език. Глухите и сляпо-глухите лица имат право на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език до 120 часа годишен лимит.

Права на военноинвалидите и военнопострадалите

Военноинвалидите и военнопострадалите имат право по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут с железопътния и автомобилния транспорт в страната.

Механизъм лична помощ