ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

СТОКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДОМА

СТОКИ ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДОМА В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

  +359 888893280
02/851 9375, 02/851 9962, Руски паметник Пирогов София

Стоки помощни изделия средства за улеснения на хората в ежедневието им за самообслужване и обслужване.

Магазин „Воев“ в центъра на София от 2004 г до сега на ул. Шандор Петьофи №1, Руски паметник-Пирогов. От понеделник до петък 9.30-18.00 с прекъсване 13.00-13.30 часа. 0888 893280, 02/851 9375, 02/851 9962. Email [email protected] Търговско име  „ВОЕВ“ с първа  фирма основана през 1992 г. Години 31 „ВОЕВ“ 1992-2023. Свободна продажба и безплатни помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия ПСПСМИ през НЗОК.

УЛЕСНЕНИЯ ЗА ХОРАТА СЪС СТОКИ ИЗДЕЛИЯ ПРОДУКТИ ПОМОЩНИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО

ЗА СПАЛНЯ БАНЯ ТОАЛЕТНА ЛЕГЛО. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ  ВКЪЩИ И  ПРИДВИЖВАНЕ НАВЪН

БАНЯ И ТОАЛЕТНА

ИЗДЕЛИЯ ПРОДУКТИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Изображение на Тоалетна с монтирана надстройка с подлакътници

СПАЛНЯ

ЛЕГЛА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АКСЕСОАРИ

Изображение на болнично легло с принадлежности и аксесоари

ВСЕКИДНЕВИЕ

ИЗДЕЛИЯ ПРОДУКТИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Изображение на Обуване на чорапи в ежедневието

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

КИСЛОРОДОЛЕЧЕНИЕ

Изображение на Кислородолечение с кислороден концентратор и кислородна бутилка

ПРИДВИЖВАНЕ ХОДЕНЕ

ОЩЕ СТОКИ ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВА ЗА УЛЕСНЕНИЯ НА ХОРАТА

САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ ПРОДУКТИ ПОМОЩНИ СТОКИ СТОКИ ЗА ДОМА УЛЕСНЯВАЩИ ХОРАТА

ПОДЛОГИ И УРИНАТОРИ. РЪКАВИЦИ ЗА СУХО ИЗМИВАНЕ БЕЗ ВОДА НА ТЯЛО ГЛАВА КОСА.

ХИГИЕННИ ПЛИКОВЕ С АБСОРБАТОР ЗА ПОДЛОГИ ТОАЛЕТНИ СТОЛОВЕ ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ БЕЗ ИЗМИВАНЕ.

ПОДЛОГИ И УРИНАТОРИ

Изображение на Подлога от Подлоги и уринатори

БЕЗ ВОДА МИЕНЕ ТЯЛО ГЛАВА

ПЛИКОВЕ С АБСОРБАТОР

Изображение на Пликове с абсорбатор за подлоги, тоалетни столове, химически тоалетни

СЛЕД ОПЕРАЦИИ СТОКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗА ДОМА

СЛЕД СМЯНА НА СТАВА.   Операция на става и възстановяване.  Помощни проходилки и патерици, надстройки за тоалетни чинии. СЛЕД ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДИТЕ. Гръдни епитези сутиени.  гръдни епитези, сутиени, бански, тюрбани.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НАЕМ НА ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

Наемане на помощни средства. Кислородни концентратори и бутилки за дишане на медицински кислород • Инвалидни колички • Антидекубитални дюшеци за болни на легло • Носилки и столове за пренасяне на хора • Проходилки • Подколенен скутер • Патерица за крак тип „Свободни ръце“ hands-free walking crutch  и други. Вижте условията за предоставяне на услугите в другия ни фирмен сайт на  Наем дюшек, носилка инвалидна количка.

Кислороден концентратор без депозит под наем за ползване в домашни условия

При ХОББ и други белодробни заболявания, Ковид, Клъстерно главоболие и други. Предоставяме под наем без депозит на професионален концентратор IRENE    Наемане без депозит.

СТОКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ДОМА ЗА УЛЕСНЕНИЯ ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

За всички хора със затруднения в бита и ежедневието помощни изделия и стоки за дома. Свободна продажба без медицински документи.

Обслужваме всички населени места в страната

Избирате, поръчвате и ние го доставяме.  Приемаме поръчки и от чужбина.

КОМФОРТЕН, ЛЕСЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ. СТОКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ.

УЛЕСНЕНИЯ ЗА ХОРАТА В ДОМА И В ЕЖЕДНЕВИЕТО ИМ

Животът може да е по-лесен с изделията и продуктите на „Воев“

Идеи и решения за дома ни, за качествен живот с комфорт  и улеснения в ежедневието.

Атрактивно представяне на темата: Улеснения в ежедневието идеи и решения.

Изображение на Животът може да е по-лесен

БЕЗПЛАТНИ ПРЕЗ НЗОК ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПСПСМИ

 Безплатно получаване от хора с увреждания през здравната каса НЗОК. Регистрационен № 2200002/01 07 2022 в СЗОК София град на търговския обект намиращ се на ул. Шандор Петьофи № 1, София Руски паметник-Пирогов. Подробности за „Воев-София ЕООД“.

 ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ  ПСПСМИ

ВОЕВ-СОФИЯ ЕООД лицензирана фирма с регистрация 099/2008 ИАЛ-АХУ и договор 22-8060/01.07.2022 със здравната  каса НЗОК

Предоставяне на помощни средства, съоръжения, приспособления и медицински изделия на хора с увреждания ПСПСМИ през НЗОК.

Преди да започнете да приготвяте документите си за кандидатстване прочетете информацията на пряката връзка по-долу. Това е важно за вас, за да получите това което ви се полага и да не бъдете измамени по веригата лекарски комисии-фирми. Има особености за помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ през здравната каса. Ако вече имате здравните кодове от НЗОК така наречените Нзок кодове, заповядайте при нас, за да получите  безплатно отпуснатите ви помощни средства. Също там ще научите как да ви бъде безплатно пътуването до магазина ни в София, ако живеете в провинцията. Безплатно получаване на ПСПСМИ от здравната каса   НЗОК Помощни средства получаване.

С помощни средства немощ или увреждане не означава невъзможност.

На снимката по-долу с ампутиран крак и увреждане на ръцете правоимащ с внучката си, получил безплатна акумулаторна количка тип скутер. Автор на снимката Георги Воев.

Изображение на Инвалидни колички комбинирани тоалетни столове антидекубитални дюшеци и ... безплатни и свободна продажба