ПOMOЩНИ ИЗДЕЛИЯ

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ИНВАЛИДИ, БОЛНИ

СТОКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ДОМА И ЕЖЕДНЕВИЕТО

 +359(0) 8888 93280
02/851 9375, 02/851 9962

Руски паметник-Пирогов, София
ул Шандор Петьофи №1

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ • Магазин Воев •

БАНЯ И ТОАЛЕТНА

изделия продукти помощни изделия

Изображение на повдигната тоалетна седалка

ЛЕГЛА

болнични легла принадлежности аксесоари

Изображение на болнично легло с принадлежности и аксесоари

ПРИДВИЖВАНЕ ХОДЕНЕ

патерици, ролатори, бастуни и други

Изображение към ПРИДВИЖВАНЕ ХОДЕНЕ

САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ

сухо къпане • подлоги и уринатори • торбички с абсорбатор • хигиена

ВСЕКИДНЕВИЕ

обувалки на чорапи • опори, дръжки и ръкохватки • помощни средства

КИСЛОРОДОЛЕЧЕНИЕ

кислородни концентратори, бутилки, сънна апнея • консумативи

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

уреди за раздвижване • топки, клавиши • ленти • масажори

КИСЛОРОДНИ БУТИЛКИ

леки бутилки за медицински кислород от 2, 3 и 5л и бутилки от 10, 16, 50л

Изображение на кислородна бутилка с принадлежности за дишане на медицински кислород

КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРИ

за призводство на медицински кислород в домашни условия 5л/мин и 10л/мин

Изображение на кислороден концентратор с принадлежности за дишане на медицински кислород

КОНСУМАТИВИ

за кислородни концентратори и бутилки, за CPAP апарати за сънна апнея

Консумативи-маски, канюли за дишане на медицински кислород

БЕЗПЛАТНИ ЧРЕЗ НЗОК ЗДРАВНА КАСА ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПСПСМИ.  СВОБОДНА ПРОДАЖБА

Продажба без медицински документи • Безплатно получаване от хора с увреждания през Националната здравноосигурителна каса НЗОК.

Инвалидни колички, комбинирани тоалетни столове, антидекубитални дюшеци и други помощни средства и медицински изделия безплатни и свободна продажба.

Обслужваме всички населени места в страната. Избирате, поръчвате и ние го доставяме.  Приемаме поръчки и от чужбина.

ВОЕВ-СОФИЯ ЕООД лицензирана фирма с регистрация 099/2008 ИАЛ-АХУ с договор с НЗОК здравна каса ПСПСМИ

Предоставяне на помощни средства, съоръжения, приспособления и медицински изделия на хора с увреждания НЗОК . Подробности тук.

Ако сте лице с увреждания вижте какво трябва да направите, за да получите необходимите ви помощни средства, приспособления, съоръжения  и медицински изделия съкратено ПСПСМИ. 

 ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА С ОТГОВОРИ НА НЗОК ЗА ПСПСМИ

Как и къде можете да зададете въпрос online към здравната каса и да получите отговор същия ден?

Въпроси зададени за помощните средства ПСПСМИ към здравната каса. Официалните отговори от НЗОК. Имате право на какво и как да го получите? Как и къде да зададете въпрос online и същия ден да получите официален отговор от здравната каса? Вижте Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК.

От официалните отговори на НЗОК ще получите отговор на вашите въпроси като например: Медицинския протокол от ЛКК откъде да го извадите и информация за ЛКК по региони. При издадени вече Нзок кодове от кой и откъде да получите помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ. Какви са медицинските основания и документи за безплатно получаване на различните ПСПСМИ през здравната каса и други въпроси и отговори.

COVID-19 коронавирус

Заразен с коронавирус вкъщи, в офис, в предприятие, във фирма.  Съжителство с вируса и с болен пациент. БОЛЕН ВКЪЩИ. Следене нивото на кислород в кръвта на болен вкъщи. Коронавирус превенция и защита. Продукти и изделия с висока степен на превенция и защита на обслужващия персонал. Всичко това на  Заразен с коронавирус.

СЛЕД ОПЕРАЦИИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

СЛЕД СМЯНА НА СТАВА. Операция на става и възстановяване. Помощни проходилки и патерици, надстройки за тоалетни чинии. СЛЕД ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДИТЕ. Гръдни епитези сутиени. гръдни епитези, сутиени, бански, тюрбани.

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Под наем помощни средства и медицински изделия

Кислородни концентратори и бутилки за дишане на медицински кислород • Инвалидни колички • Антидекубитални дюшеци за болни на легло • Носилки и столове за пренасяне на хора • Проходилки • Подколенен скутер и други. Вижте условията за предоставяне на услугите в другия ни фирмен сайт.  Наем дюшек, носилка инвалидна количка.