Помощни средства за възрастни хора, инвалиди

СВОБОДНА ПРОДАЖБА И БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ С ПОМОЩ ОТ АСП И НЗОК НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Помощни средства и изделия с общо предназначение в помощ на възрастни хора, хора с увреждания, инвалиди или болни

Можем да ги разделим в две основни групи. Помощни средства за хора с увреждания по смисъла на Закон за хора с увреждания(ЗХУ) и Правилник за приложението на ЗХУ.  Технически помощни средства с общо предназначение. Съществуват различни промишлени изделия, които могат да са в помощ на хората в тяхното ежедневие. Стоки за дома на възрастни хора, инвалиди, болни за независим и качествен живот.

По-долу на изображенията са показани изделия, които правоимащите безплатно могат да получат от нас. Това са част от най-често получаваните и най-познатите изделия. Връзката към Всекидневие ще ви заведе до всички останали изделия, които хоратамогат да ползват в ежедневието си. И едните и другите могат да бъдат закупите от нас свободна продажба.

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Caneo b инвалидна количка рингова непомпащи гуми

КОМБИНИРАНИ СТОЛОВЕ

комбиниран-стол-освободен-отпред-тапицирана-седалка

АНТИДЕКУБИТАЛНИ

Антидекубитален дюшек 0223005

ПРОХОДИЛКИ, РОЛАТОРИ

Ролатор за пазаруване, количка 2 в 1

ПАТЕРИЦИ, БАСТУНИ…

Патерици и канадки

ЗА ТЕЖКИ ХОРА ИЗДЕЛИЯ

Тоалетен стол тежки хора до 225кг 0808524

ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

За специални нужди изделия

Помощни средства и правата ни

НА КАКВО ИМАМЕ ПРАВО

Подробна информация ще намерите в най-посещаваната страница

Вижте публикацията Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни … „На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?…“

Правата на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни са нормативно уредени в Закон за хората с увреждания накратко ЗХУ и Правилник за приложение на ЗХУ. Предоставянето на безплатни помощни средства става по регламентиран ред чрез лицензирани фирми. Такава фирма е Воев-София ЕООД с рег 099/2008 в МТСП-АХУ. С предоставена помощ от Агенция за социално подпомагане и НЗОК от нас можете да получите безплатни помощни средства.

Нормативна уредба за помощните средства за безплатно получаване

Текстовете на Закон за хората с увреждания и Правилник за приложение на ЗХУ може да ги намерите на няколко места.
В сайта на Агенция за хората с увреждания на АХУ. Нормативни актове.
Също там има всички Наредби и документи свързани с реда за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства.
В сайта на Министерство на труда и социалната политика също можете да намерите ЗХУ и Правилник за приложение на ЗХУ. МТСП.
В сайта lex.bg също безплатно може да намерите текстовете на тези закони. Справочник Нормативни актове.

Помощни средства и технически изделия в ежедневието на възрастните хора

ЗА ДОМА НА ХОРА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ, СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА БАНЯ-ТОАЛЕТНА-ЛЕГЛО

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

Вижте нашата страница   Дом за стари хора пригоден за живеене.
За проектиращите, изграждащи и оборудващи бани и тоалетни за хора с увреждания в обществени обекти и сгради.Управители на обществени сгради, хотели, банки. Наредба № РД-02-20-2/ 26.01.2021Г на МРРБ за достъпност в урбанизираната територия.  Изделия за достъпност в сградите и съоръженията.

Вижте във   Всекидневие  изделията: Обувалка на чорапи, щипка за хващане на предмети от разстояние, надстройка за повдигане височината на тоалетната чиния, дръжки за хващане и …

Изображение на Ежедневие на възрастни, инвалиди, болни помощни средства

ПРАВО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ

Публикация на Агенция за социално подпомагане. Право на целеви помощи.

„Правото на хората с увреждания е регламентирано в Закон за хората с увреждания.

Хората с увреждания имат право на целева помощ за на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство;

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище;

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;

Хората с трайни увреждания имат право на целева почощ за наем на общинско жилище, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.“