ПОМОЩНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВА

за дома на възрастни хора инвалиди болни медицински изделия и продукти помощни за ежедневието средства

• Магазин Воев •

Понеделник-Петък 8:30 – 19:00

 +359(0) 0888 893280
02/851 9375, 02/851 9962

Руски паметник-Пирогов, София
ул Шандор Петьофи №1

КИСЛОРОДНИ БУТИЛКИ

леки бутилки за медицински кислород от 2, 3 и 5л и бутилки от 10, 16, 50л

Изображение на кислородна бутилка с принадлежности за дишане на медицински кислород

КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРИ

за призводство на медицински кислород в домашни условия 5л/мин и 10л/мин

Изображение на кислороден концентратор с принадлежности за дишане на медицински кислород

КОНСУМАТИВИ

за кислородни концентратори и бутилки, за CPAP апарати за сънна апнея

Консумативи-маски, канюли за дишане на медицински кислород

ПЪРВИ ДНИ ВКЪЩИ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ НА СТАВА. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Проходилка за придвижване на възрастни хора, инвалиди, болни с две височини, на две нива

Придвижване

Повдигната тоалетна седалка с подлакътници за опора -надстройка за тоалетна чиния

Повдигане на тоалетна чиния

Ходене с патерици, сядане на стол с помощта на проходилка

Възстановяване вкъщи, правила

Отдаване под наем на помощни средства за дома

Кислородни концентратори и бутилки за дишане на медицински кислород • Инвалидни колички • Антидекубитални дюшеци за болни на легло • Носилка за пренасяне на хора • Патерици тип Свободни ръце и други Наем дюшек, носилка инвалидна количка…

Безплатно получаване на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ

Важно! От 1 юли 2022 г дейността по предоставяне безплатни помощни средства и медицински изделия е прехвърлена от АСП социално подпомагане в НЗОК здравната каса. Актуална информация и подробности вижте на Правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания, болните по отношение на помощните средства и медицински изделия-ПСПСМИ са нормативно уредени в: Закон за хората с увреждания ЗХУ и Правилник за приложението му. На основанието на тях са и нормативните наредби на Министерство на здравеопазването, НЗОК Национална здравноосигурителна каса, ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата.  Повече подробности може да намерите на страница НЗОК Помощни средства получаване.