ПОМОЩНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВА

ЗА ДОМА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ИНВАЛИДИ БОЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПРОДУКТИ ПОМОЩНИ ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО СРЕДСТВА

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПСПСМИ

СВОБОДНА ПРОДАЖБА И БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПСПСМИ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА

ВСИЧКО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА

 Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПСПСМИ СОРТИРАНИ В ГРУПИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 +359(0) 8888 93280
02/851 9375, 02/851 9962

Руски паметник-Пирогов, София
ул Шандор Петьофи №1

КИСЛОРОДНИ БУТИЛКИ

леки бутилки за медицински кислород от 2, 3 и 5л и бутилки от 10, 16, 50л

Изображение на кислородна бутилка с принадлежности за дишане на медицински кислород

КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРИ

за призводство на медицински кислород в домашни условия 5л/мин и 10л/мин

Изображение на кислороден концентратор с принадлежности за дишане на медицински кислород

КОНСУМАТИВИ

за кислородни концентратори и бутилки, за CPAP апарати за сънна апнея

Консумативи-маски, канюли за дишане на медицински кислород

ПЪРВИ ДНИ ВКЪЩИ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ НА СТАВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

ПРОХОДИЛКА. ПОВДИГНАТА ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА. ПАТЕРИЦИ. ПРАВИЛА.

Проходилка за придвижване на възрастни хора, инвалиди, болни с две височини, на две нива

Придвижване

Повдигната тоалетна седалка с подлакътници за опора -надстройка за тоалетна чиния

Повдигане на тоалетна чиния

Ходене с патерици, сядане на стол с помощта на проходилка

Възстановяване вкъщи, правила

Отдаване под наем на помощни средства за дома

Кислородни концентратори и бутилки за дишане на медицински кислород • Инвалидни колички • Антидекубитални дюшеци за болни на легло • Носилка за пренасяне на хора • Патерици тип Свободни ръце и други Наем дюшек, носилка инвалидна количка…

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПСПСМИ ПРЕЗ ЗДРАВНА КАСА

Какво трябва да знаете считано от 1 юли 2022, което важи и пред 2023 година.

Безплатно получаване на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ

Важно! От 1 юли 2022 г дейността по предоставяне безплатни помощни средства и медицински изделия е прехвърлена от АСП социално подпомагане в НЗОК здравната каса. Актуална информация и подробности вижте на Правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания, болните по отношение на помощните средства и медицински изделия-ПСПСМИ са нормативно уредени в: Закон за хората с увреждания ЗХУ и Правилник за приложението му. На основанието на тях са и нормативните наредби на Министерство на здравеопазването, НЗОК Национална здравноосигурителна каса, ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата.  Кои ПСПСМИ и как може да ги получите безплатно, кой има право?  Отговорите може да намерите на специализираната ни страница НЗОК Помощни средства получаване.

За Воев-София ЕООД

 Договор със здравната каса НЗОК 22-8060/01 07 2022 за: Предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, заплащани/доплащани от НЗОК. Регистрация в ИАЛ-АХУ № 099/2008 г.

Магазин в центъра на София от 2004 година до сега на едно и също място: ул Шандор Петьофи 1, Руски паметник-Пирогов

Обслужваме всички населени места в България

Най-популярните помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, които хората получават през НЗОК

 БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НЗОК НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Помощни средства за възрастни хора, инвалиди, болни, хора с увреждания. Вижте подробности на Помощни средства за възрастни и инвалиди.

Изображение на най-популярните помощни средства ПСПСМИ

САНИТАРЕН МАГАЗИН „ВОЕВ“ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ РАЙОН РУСКИ ПАМЕТНИК-ПИРОГОВ

НА УЛ ШАНДОР ПЕТЬОФИ № 1, ТЕЛЕФОНИ 02/8519962, 02/8519375 и 0888893280

РАБОТИМ СЪС ЗДРАВНА КАСА НЗОК ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ И ПРОДАВАМЕ СВОБОДНА ПРОДАЖБА

Изображение на Магазин Воев, санитарен магазин София, Руски паметник-Пирогов