Санитарни материали. Хигиена

ПРОДУКТИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ИНВАЛИДИ И БОЛНИ

Могат да се ползват от всички в дома

ШАПКИ, РЪКАВИЦИ

ПОДЛОГИ, УРИНАТОРИ

Уринатори и подлоги

ПРОТЕКТОРИ ЗА БАНЯ

ПЛИК С АБСОРБАТОР

Dr Helewa продукти торбички с абсорбатор

ПРОТЕКТОРИ

Протектори за защита на тялото и леглото

КАТЕТРИ

Катетри, уринатори

ХИГИЕНА  без БАНЯ

измиване в леглото

Ръкавици за сухо измиване на тяло
Map Marker

ГРИЖИ ЗА БОЛЕН ВКЪЩИ

Болен в къщи. Грижи за болни в домашни условия. Възрастни хора или лежащо болни в къщи как да се грижим за тях?  Грижи за болен