Торбички с вложки абсорбатор на урина и телесни течности

Торбички с вложки абсорбатор на урина и телесни течности са група от изделия предназначени за хора, които се нуждаят от обгрижване от други.

За обслужващите ги близки в дома им или медицински персонал в болнични заведения гарантираща защита от зарази. Ползват се и се изхвърлят заедно с битовия боклук без съприкосновение с урината и телесните течности.Dr Helewa продукти. Хигиена без вода с висока степен на защита от зарази. В условията на COVID-19 сигурна защита при обгрижване на болни в дома или в болница. Dr Helewa Care Франция Някои проучвания сигнализират за фекално-оралното предаване на Covid-19. Съобщавани са случаи, при които вирусът е открит в кръв или изпражнения, но не е открит на проби от дихателните пътища. Много високо присъствие на активен вирус в изпражненията на 53% от пациентите, хоспитализирани за Covid-19 . Източници 1. Wang JAMA_2020 Clinical Characteristics of Patients With 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) –Infected Pneumonia in Wuhan, China. 2. Société Française de Microbiologie (SFM) Fiche-nCOV-NL-20.02.2020. 3. Gu J, et al. Gastroenterology. 2020;doi:10.1053/j.gastro.2020.02.054.

Торбички за подлоги, тоалетни столове, химически тоалетни, тоалетни чинии. Торбички абсорбиращи телесни течности. Ползване без измиване след употреба на подлоги, тоалетни столове, химически тоалетни, тоалетни чинии. Висока степен на защита от зарази в домашни или болнични условия. Поставят се в подлоги, тоалетни столове, химически тоалетни.  Осигуряват висока степен на защита от вътреболнични зарази или зарази в домашни условия. При недостиг на вода или липса на вода можете да ги ползвате. След употреба да ги изхвърлите на обичайните места предназначени за обикновен боклук. Торбички с абсорбатор могат да се ползват и за тоалетни чинии в случаите на липса на вода или при режим на водата. Торбички за повръщане, уринаторни торбички. При урологични проблеми или проблеми с пътуване ползвайте уринаторни торбички и торбички за повръщане с абсорбатор също продукти на Dr Helewa

Dr Helewa care предлага още влажни ръкавици и кърпи за сухо измиване на тяло, глава и коса. Висока степен на защита и превенция от зарази в домашни и болнични условия за предпазване на обслужващите. Цени, състав и в кои случаи се ползват може да намерите на Dr Helewa мокри ръкавици глава, тяло

Защита и превенция от зарази

Проучвания сигнализират за орално-фекално предаване на COVID-19. Съобщава се за случаи за откриване на вируса в кръв или изпражнения без да е открит в дихателните пътища.  Повече може да научите на Превенция на инфекции вкъщи, вътреболнични инфекции Превенция на инфекции. Dr Helewa care, COVID-19

Go to Top