Необикновени, необичайни помощни средства. Технически помощни изделия.