Помощни средства в баня тоалетна

Помощни средства в баня тоалетна са група от изделия за придвижване, сядане и ставане, за хващане и за опора. В помощ на възрастни хора, хора с увреждания, инвалиди, болни. Подходящи изделия осигуряващи сигурност,  безопасност  и комфорт.

Многофункционални изделия с няколко приложения за употреба. Проходилка и тоалетен стол в едно. Рздвижна опора за сядане и ставане от тоалетната чиния и едновременно проходилка. Повдигнати тоалетни чинии. Дръжки за хващане и опора.

Всичко за банята и тоалетната

Всички изделия, които предлагаме може да намерите на Баня, тоалетна.Интересни баня и тоалетна с различни конструктивни решения За инвалиди обзавеждане, оборудване тоалетна, баня . Без да се извършва ремонт може да се приспособи съществуваща баня и тоалетна. За възрастни хора и инвалиди, болни. Изделията, уредите и приспособленията в тази категория са проектирани за широко ползване в домашни условия за облекчен живот. Комфорт, сигурност и удобство за вас или близък за който се грижите. Ако не можете да намерите в тази категория това което търсите вижте в Продукти и изделия в Магазин Воев подредени в азбучен ред. Ще намерите  изделия за ваната в банята. Протектори за баня и други. Сигурност и безопасност в банята и тоалетната. „Възрастните хора, лицата с понижена и затруднена мобилност поради различни причини, както и лицата с увреждания са с повишен риск от подхлъзване и вторични наранявания в банята. Това налага да се предприемат мерки за избягване на по-тежки контузии, причинени от падане,  за да се осигури безопасността и сигурността на тези лица. Съществуват много помощни средства, с които можете лесно и бързо да превърнете банята и тоалетната в дома ви сигурно и безопасно за ползване място…“ Научете повече на Сигурност и безопасност баня, тоалетна.

Достъпност в урбанизираната територия

Изисквания за банята и тоалетната, както и за достъп на хора с увреждания. НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА. В помощ на обслужващите възрастни и стари хора, болни, инвалиди и хора с увреждания. За фирмите проектиращи, изграждащи и оборудващи бани и тоалетни за хора с увреждания в обществени обекти и сгради. За управляващите обществени сгради и съоръжения, хотели, банки. Специализираната страница ва Воев Изделия за достъпност в сградите и съоръженията.

Go to Top