Грижи за възрастни хора, помощни изделия, уреди и приспособления

Грижи за възрастни хора,  помощни изделия, уреди и приспособления е раздел с помощни средства облекчаващи хората, които ги гледат и се грижат за тях.

Много семейства се затрудняват, когато близките им възрастни хора стават стари трудно подвижни или се залежават на легло. Появяват се най-различни заболявания и увреждания, които налагат гледане вкъщи и грижи в обслужването им. Всички изделия, продукти, приспособления, които предлагаме в помощ на обслужващите възрастни стари хора може да намерите в Групи.

Още информация.

Хигиена болен на легло и обслужване

Обслужване и хигиена на лежащо болен. Съвременни санитарни материали за хигиена и обслужване на болен на  легло с използване и без използване на вода. Измиване на болен на легло с помощта на  вода. Надуваеми легени за измиване на главата и косата в леглото. Къпане с открити рани в  банята.  Протектори за баня предпазващи от намокряне на раната. Влажни ръкавици, шапки, кърпи за сухо измиване на тяло, глава, коса. Торбички с вложка абсорбатор на урина и телесни течности. Торбички с абсорбатор за подлоги, тоалетни столове, химически тоалетни, тоалетни чинии. Висока степен на защита от зарази на обслужващите болния. Ползване без измиване след употреба на подлоги, тоалетни столове, химически тоалетни, тоалетни чинии. Торбички за повръщане, уринаторни торбички.  Хигиена болен на легло и обслужване.

Как да се грижим за лежащо болен

Тежко болни и лежащо болни хора. Предпазване на болния при залежаване в леглото. Къпане и хигиена в леглото без вода и с вода. Приспособления и помощни средства в ежедневието. Изисквания към леглото на болния. Защита и предпазване от декубитуси, рани. Протектори предпазващи както тялото на лежащо болния така и матрака и леглото. Къпане и измиване без вода. Етапи на рани от залежаване. Помощни средства за болни на легло, санитарни материали за обслужване. Как да се грижим за лежащо болен.

Помощни и медицински изделия за възрастни стари хора

Инвалидни колички, тоалетни инвалидни столове и столове за баня, комбинирани. Проходилки за възрастни, ролатори, бастуни, патерици. Антидекубитални дюшеци за лежащо болни и други помощни средства-безплатни и на свободна продажба.  Помощни средства за възрастни, инвалиди.

Може да се наеме външен човек срещу заплащане, за да се грижи за възрастен стар човек. За това са необходими финансови средства и не всеки може да си го позволи. Но може без лични средства член от семейството да бъде социален асистент и да получава заплащане за това. Възрастния човек, за да се самообслужва или да бъде обслужван може да получи безплатно помощни изделия.  За правата на хората и на какво имат право може да научите повече на страницата ни Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

Go to Top