Дръжки за легла опори

Дръжки за легла опори са група от изделия в помощ на възрастни хора, инвалиди, болни. Технически помощни средства при проблеми в изправяне, ставане и сядане в и от леглото. Показаните по долу Хоризонтални и Вертикални дръжки могат да служат за  опора в леглото.  Принадлежности и аксесоари за болнични легла. Вижте групата изделия  Легла, аксесоари.  Подбрани са и са сортирани помощни изделия за леглото вкъщи. В този раздел ще намерите предпазни прегради, парапети за легло осигуряващи безопасност. Терминология на английски  в Google bed savety rails, bed savety rails for siniors, както и medical bad safety & assisting rails и други подобни. В леглото можете да се изправите от легнало в седнало положение.  По-лесно това може да стане със Стълба с ръкохватки или с Вертикална дръжка, опора. С другата хоризонтална дръжка за легло  можете да седнете или да се изправите от седнало положение. Проходилката за възрастни хора също е добро средство за ставане и сядане в леглото, както  и за  придвижване в дома. Проходилката е много важно помощно средство и при при смяна на става и възстановяването вкъщи след операцията.

Към леглото на болния, инвалида или възрастния човек  у дома  можете да  добавите  изделия от   Легла, принадлежности.   Въртяща опора или въртяща стойка за крака за завъртане и сядане.  Лифтер пациенски за преместване на хора от леглото. Възглавници клиновидни триъгълни или облегалки за полулегнало положение в леглото. Изделия които може да се окажат подходящи за вас. Освен тях в дома си можете да ползвате и други помощни изделия за леглото, банята, тоалетната. Всички дръжки, ръкохватки и опори, които предлагаме може да намерите на Дръжки, ръкохватки, опори..

Go to Top