Комбинирани столове

Комбинирани столове са група от изделия предназначени за обслужване на възрастни хора, инвалиди, болни. Могат да се поставят до леглото. Също така могат да се поставят над тоалетната чиния. Могат да се ползват за придвижване вкъщи с помощта на придружител.

Комбинирани за тоалет и баня. Включени са в списъка(Приложение №2 от ППЗХУ) за безплатно получаване. Срещу Заповед на АСП или НЗОК ние ги предоставяме на правоимащите. Освен това могат да се закупят от нас и на свободна продажба. Не са необходими медицински или документи за закупуването им. Инвалидните столове за тоалет и баня обикновено са с колела за придвижване и спирачки за застопоряване. В най-различни изпълнения и конструкции са. С тапицирана седалка и освободени отпред. Много подходящи за жени с възможност за измиване отпред на интимните части. Сгъваеми конструкции, не заемат място при съхранение и транспорт. Столовете мМогат да бъдат поставени до леглото на болния. С тях придружителите или обслужващите ги придвижват болните до тоалетната или до банята. При хора с наднормено тегло предлагаме и столове с усилени конструкции. Такива конструкции са предназначени за тежки хора. В две отделни групи изделия може да намерите помощни средства: Тежки хора, продукти и Тежки хора до 225кг. Комбиниран вариант са и Тоалетни столове с рингове. Те са за самостоятелно придвижване и са от групата изделия Многофункционални уреди. Самостоятелно придвижване, като с инвалидна количка. При нужда се ползва, като инвалиден стол вградената тоалетна част без да се става от стола(количката).
Други многофункционални изделия може да намерите на Многофункционални уреди.
Тоалетен стол и проходилка в едно изделие. Тази проходилка-стол може да я ползвате над тоалетната чиния за по-лесно сядане и ставане.

В меню Групи има и поотделно само Тоалетни столове и само Столове за баня. Като алтернатива на инвалидните столове може да видите изделието Химическа тоалетна портативна за ползване вкъщи. Различни аксесоари подходящи за столове, като например възглавници за седене може да намерите във Възглавници.

Go to Top