Компютърна мишка за хора с увреждания управлявана с глава

GlassOuse V1.2