Лифтер за пренасяне на хора Talos Код 0804902За хора с тегло до 180кг