Рани и протектори. Защита и превенция

Рани които могат да се получат или вече са получени са най-различни. Превантивните мерки или защита  на рани и протектори за тях.

Открити рани и протектори за тях

Рани и протектори при вече получени рани. Протектори за пета, лакът, санитарни кръгове. Протектори за баня при открити рани, къпане в банята без опасност от намокряне или инфектиране на раната.

Предпазване получаването на рани

За да не се получат рани. Продукти на Conni® Австралия.  Многостранна защита на тялото и бельото, както и  заедно с това предпазване от намокряне на матрака и леглото. Протектори за легло. За предпазване матрака, дюшека, леглото от  телесни течности (урина) и фекалии. Защита при неволно изпускане и нощно напикаване. Четирислойната хигроскопична система осигурява суха повърхност на тялото и едновременно предпазва матрака и леглото от намокряне. Протектори за бельо и тяло. Абсорбатор на урина вграден в бельото или отделни вложки с абсорбатор поставени в бельото предпазват при инконтиненция. Много подходящи при неволно изпускане на урина. Научете повече на Предпазващи тяло, бельо, легло изделия. Протектори

Леглото на хора залежали се продължително време в една и съща поза

Лежащо болни. Предпазване от декубитоси. Антидекубитални дюшеци. Обслужване на лежащоболни. При болни на легло предпазване на болния от получаване рани от продължително залежаване, декубитуси. Антидекубитални дюшеци  за болни на легло  Дюшеци антидекубитални  Санитарни материали от Великобритания и Франция.  Старческо изпускане на урина. Изпускане по малка и голяма нужда при възрастни хора. Нощно напикаване при деца. Енкопреза, инконтиненция, фекална инконтиненция. Научете повече от публикацията Изпускане по малка и голяма нужда. Защита

Go to Top