Хигиена болен на легло и обслужване

Обслужване и хигиена на лежащо болен. Съвременни санитарни материали за хигиена и обслужване на болен на  легло с използване и без използване на вода. Раздел от Продукти и изделия в Магазин Воев подредени в азбучен ред.

Измиване на болен на легло с помощта на  вода

Надуваеми легени за измиване на главата и косата в леглото.

Къпане с открити рани в  банята.  Протектори за баня предпазващи от намокряне на раната  Защитни ръкави.

Хигиена и измиване на болен на легло без вода

Влажни ръкавици, шапки, кърпи за сухо измиване на тяло, глава, коса. Торбички с вложка абсорбатор на урина и телесни течности. Торбички с абсорбатор за подлоги, тоалетни столове, химически тоалетни, тоалетни чинии. Висока степен на защита от зарази на обслужващите болния. Ползване без измиване след употреба на подлоги, тоалетни столове, химически тоалетни, тоалетни чинии. Торбички за повръщане, уринаторни торбички. Главата и косата на лежащо болен могат да бъдат измити и без използване на вода. Могат да бъдат изкъпани лежащо болни без да се ползва баня и вода.

Хигиена без баня без тоалетна

Алтернативен метод за измиване е Сухо измиване на глава и коса с влажни ръкавици и шапки без използване на вода за миене и изплакване. При болни на легло дълго време залежали се или при тежки хора с наднормено тегло този алтернативен метод може да се окаже и единствен.
Хигиена и грижи за болни на легло. Съвременни санитарни материали Dr Helewa Care от Франция и Dymacare от Великобритания. Еднократни хигиенни санитарни изделия .

Защита и превенция от зарази

Проучвания сигнализират за орално-фекално предаване на COVID-19. Съобщава се за случаи за откриване на вируса в кръв или изпражнения без да е открит в дихателните пътища.  Повече може да научите на Превенция на инфекции вкъщи, вътреболнични инфекции Превенция на инфекции. Dr Helewa care, COVID-19 .

Go to Top