Помощни стоки ежедневие

Помощни стоки ежедневие е раздел в който са събрани уреди, приспособления, изделия. За лек и самостоятелен живот на възрастни хора, инвалиди, болни. 

Кратки указания. В този раздел не са показани всички стоки, които предлагаме за улеснение в дома ни във всекидневието. представляващи изделия, продукти, санитарни материали или технически помощни средства.  Ако сте запознати с това което търсите и не ви е необходима информация вижте всичко сортирано и подредено в групи по предназначение.   Групи.  Там бързо можете да стигнете до конкретния продукт и да го поръчате.

Ако искате да имате общ поглед на всичко което предлагаме вижте  тук.  Всичко събрано на едно място.

Порт фолио ежедневие. Обуване на чорапи с обувалка без да се навеждаме, изправяне от леглото или тоалетната чиния с помощта на дръжки и опори, придвижване вкъщи и ползване на помощни средства, уреди и приспособления. Как животът може да бъде по-лек въпреки напредналата възраст или тежка болест приковала близките ни в леглото или трудно придвижващи се. Ако не сме възрастни, но са ни сменили ставата как най-бързо да се възстановим след изписване от болницата. Правила за изкачване и слизане по стълби, придвижване, сядане и ползване на приспособления, уреди и технически помощни средства първите дни на възстановяване вкъщи. Ежедневие.

Технически помощни средства. Раздел от началната страница на сайта ни. Помощни средства за възрастни, инвалиди.  Комбинирани столове за тоалет и баня, инвалидни колички, антидекубитални дюшеци. Също така  проходилки и ролатори, бастуни и патерици, други. Може да ги закупите свободна продажба без медицински документи. Как безплатно можете от нас да ги получите? Съгласно Закон за хора с увреждания(ЗХУ) и Правилник за приложението му. Възрастните хора, инвалиди, болни ако са правоимащи с помощ от АСП и НЗОК имат това право. Всичко за което  АСП и НЗОК предоставят помощ за безплатно получаване на  помощните средства можете да закупите от нас и на свободна продажба. 

Go to Top