Тоалетни столове

Тоалетни столове са група от изделия предназначени за обслужване на възрастни хора, инвалиди, болни. Могат да се поставят до леглото. Могат също така да се поставят над тоалетната чиния на подходяща височина.

Столове за тоалет на колела или на тапи. Височината на седалката се регулира. Това позволява ако имате такъв стол вкъщи да се ползва и над тоалетната чиния на удобна височина. При това положение не се налага ползване на тоалетно легенче.

Също така има комбинирани столове за тоалет и баня в едно изделия. Те са отделна група. Отделни групи са и помощните средства за тежки хора. За тежките хора или хората с наднормено тегло конструкциите са усилени, за да издържат на по-голямото тегло. Тежки хора, продукти и Тежки хора до 225кг.

Алтернатива на тоалетните столове

Според вашия конкретен случай може да изберете тоалетен стол или някое изделие от тяхната алтернатива.

Има цяла група специални изделия за повдигане височината на тоалетната чиния. Това са групата изделия Повдигнати тоалетни седалки. Има столове с повече от една функция. Вижте групата изделия Многофункционални уреди. Проходилка и стол за тоалет в едно, изделие с 6 функции. Поставено изделието над тоалетната чиния може да се ползва за опора при сядане и ставане. С рингове инвалиден стол с тоалетна част. Ринговете позволяват самостоятелно придвижване.

Ползване на столовете или на химически тоалетни от възрастни хора и инвалиди без да се налага измиване. Торбички с абсорбатор . Поставянето на торбичките в тоалетното легенче или в химическата тоалетна позволява използването им без измиване след употреба. Инвалидни колички с тоалетна част. Много функционални изделия за хора на инвалидни колички. Не се налага прехвърляне при нужда от тоалетна. Всичко по-горе може да намерите в тази група изделия.

С надстройките повдигнати седалки се повдига височината на тоалетната чиния за по-лесно сядане и ставане. По този начин може да се ползва тоалетната без да се поставя тоалетен стол над тоалетната чиния на подходяща височина. Повдигнати тоалетни седалки.

С Проходилка-стол 6 в 1 имате едно многофункционално изделие на което една от функциите му е да бъде използвано като тоалетен стол. Проходилка-стол 6 в 1.

В другия ни фирмен сайт може да видите Как да преустроим без ремонт съществуваща баня и тоалетна? Идеи преустройство без ремонт тоалетна, баня.

Go to Top