Project Description

Легла

Легла болнични механични и електрически, принадлежности към тях. Леглото на възрастен, инвалид, лежащоболен. Матраци с протектори и антидекубитални дюшеци за лежащоболни.

Легло за лежащоболен с механично задвижване или електрическо с дистанционно управление. Антидекубитални дюшеци и матраци. Антидекубитални и ортопедични възглавници. Облегалки в леглото. Оборудване на  кревата на хора принудително залежали се в една и съща поза. Хоризонтална и вертикална дръжка за легло. Стълба с ръкохватки за изправяне в леглото. Предпазни прегради. Помощна масичка за легло. Лифтери за преместване на хора.

Дръжки и опори за легла

Хоризонтални и Вертикални дръжки могат да служат за  опора в леглото.

Принадлежности и аксесоари

Стълба с ръкохватки, Въртяща опора или въртяща стойка за крака за завъртане и сядане.  Лифтер пациенскиза преместване на хора от леглото. Облегалки и  прегради за легла. Триъгълни клиновидни възглавници. Антидекубитални дюшеци и матраци за лежащоболни хора. Масички за легло.

Легло на болен

Може да бъде механично болнично легло. Може да бъде електрическо болнично легло с пулт за повдигане и сгъване на части от леглото. Може да бъде обикновено легло с добавени принадлежности и аксесоари.

Принадлежности, оборудване, аксесоари

Ако не сте направили своя избор вижте в другия ни сайт раздела за кревата на възрастен или болен. Принадлежности и аксесоари за леглото, дюшеци и възглавници. Всичко на едно място ще намерите  тук.

Възрастен вкъщи, инвалид или болен

Какво може допълнително да се постави, приспособи или добави към обикновения  креват с който разполагаме.  Предпазни прегради. От комплекта на болнично легло може да се ползва предпазна преграда.  За възрастни хора поради различни причини се налага да се поставят допълнително такива прегради Също така може да се ползва ръкохватката  за изправяне в леглото от комплекта на болнично легло вертикална дръжка. За облягане в леглото може да добавите възглавница клиновидна или облегалка за легло. При болни на легло дълго време залежали се в една и съща поза полулегналото положение е  за предпочитане. Това полулегнало положение предпазва получаването на декубитуси, рани от залежаване. Всичко това, както и още други изделия може да намерите в Групи. Така комплектовано леглото с което разполагаме вкъщи може да се превърне подходящо за възрастния, инвалид или болния вкъщи. Още Грижи за болен . Болен в къщи. Грижи за болни в домашни условия. Възрастни хора или лежащо болни в къщи как да се грижим за тях?