Помощни устройства за компютър, лаптоп, телефон, таблет за хора с увреждания
Раздел от Продукти и изделия в Магазин Воев подредени в азбучен ред.

Управление на компютърни устройства с увреждания на крайниците
Компютърните изделият уреди и приспособления в тази категория са проектирани за ползване в домашни условия от хора с увреждания.

Компютърна мишка за хора с увреждания управлявана с глава Мишка управлeние с глава

Go to Top