Project Description

ЗДРАВНА КАСА ОСНОВНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ НАКРАТКО

Здравна каса основни помощни средства накратко за безплатното им получаване от правоимащи.

Санитарен магазин за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали „Воев“ Руски паметник-Пирогов. Свободна продажба и безплатно получаване през здравната каса. Обслужваме всички населени места в страната. София, ул. Шандор Петьофи № 1, 02/8519962, 02/8519375 08888 93280.

Здравна каса основни помощни средства накратко

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ • ПРОХОДИЛКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ • КОМБИНИРАН СТОЛ ЗА ТОАЛЕТ И БАНЯ • АНТИДЕКУБИТАЛЕН ДЮШЕК ЗА БОЛНИ НА ЛЕГЛО • БАСТУНИ • ПАТЕРИЦИ • КАНАДКИ

Кой има право да получи безплатно през здравната каса НЗОК помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ и на какво основание?

НАКРАТКО НА КАКВО ИМАМЕ ПРАВО И КАК ДА ГО ПОЛУЧИМ

Важна подробност! Обърнете внимание по-долу на различните стойности, които заплаща здравната каса за едни и същи категории например: инвалидна количка 350 лв и инвалидна количка с чужда помощ… 486 лв, антидекубитален дюшек 120 лв и  антидекубитален дюшек с надуваеми камери…220 лв. При това Медицинските условия за отпускане са едни и същи. От вашата информираност зависи дали ще получите тези с по-високата стойност. Пълната информация защо е така ще намерите по-долу, като кликнете на пряката връзка Нзок помощни средства получаване.

Хората, които са трудно подвижни или лежащо болни по смисъла на закона и медицинските условия са хора с увреждания. Такива хора имат право:

Възрастните хора, ако са  трудно подвижни могат да получат безплатно инвалидна количка за придвижване, комбиниран стол за тоалет и баня за обслужване. Също така проходилка, патерици, три четири опорни бастуни и т. н. Ако са лежащо болни на антидекубитален дюшек и възглавница вместо проходилка, патерици, три четири опорни бастуни и т. н. При това възрастните хора може никога през живота си да не са лежали в болница т.е. може да са получили увреждания вследствие на преклонната си възраст.

Инвалидите, хората с Експертно решение ТЕЛК(НЕЛК), ако в него не са вписани помощни средства ПСПСМИ или не са вписани всички от които имат нужда. Също могат да получат всичко от което се нуждаят, за да се обслужват или да бъдат обслужвани.

Кой има право на помощни средства ПСПСМИ през здравна каса?

Хората с увреждания имат право да получат безплатно помощни средства и медицински изделия. Хора с увреждания и хора с трайни увреждания имат право на ПСПСМИ през НЗОК. Например възрастните трудно подвижни или лежащо болни („Хора с увреждания“)  дори да не са постъпвали в болница и без да имат ТЕЛК и инвалидите(„Хора с трайни увреждания“) с Експертно решение (ТЕЛК) имат право на ПСПСМИ през здравната каса НЗОК.

По смисъла на ЗХУ: Хора с увреждания са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот. Хора с трайни увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

Важна подробност за  Хора с увреждания! Това е по-общата категория, която включва тези, които са без ТЕЛК, но имат същите права, както тези с ТЕЛК по отношение на ПСПСМИ. Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни с увреждания вследствие преклонната си възраст попадат в тази категория. Като такива имат право на безплатни ПСПСМИ с които да се обслужват или да бъдат обслужвани.

НЗОК помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ

Кратка версия за най-популярните ПСПСМИ предоставяни от лицензираните фирми през здравната каса на правоимащите.

Инвалидни колички

Акумулаторни колички(3019 лв) • Инвалидни колички(350 лв) • Рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/ или др(486 лв) • Детски рингови инвалидни колички(800 лв) • Детска инвалидни колички(800 лв)

Рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/ или др.

Стойност, до която НЗОК заплаща/доплаща: 486 лв. Медицински условия за отпускане: Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ) или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Акумулаторни инвалидни колички

Стойност, до която НЗОК заплаща/доплаща: 3019 лв. Медицински условия за отпускане: Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количка по позиция 11.02.01. (инвалидни колички и рингови инвалидни колички!) и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ) или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Проходилки/ходилки

Проходилки за възрастни • Ролатори

Стойност, до която НЗОК заплаща/доплаща: 72 лв. Медицински условия за отпускане: При увреда на долни крайници, при която самостоятелното придвижване е затруднено. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Комбиниран стол за тоалет и баня

Стойност, до която НЗОК заплаща/доплаща: 200 лв. Медицински условия за отпускане: Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ) или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Антидекубитален дюшек

Антидекубитален дюшек – с помпа и въздушни камери(220 лв) и Антидекубитален дюшек(120 лв)

Медицински условия за отпускане: При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни. Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

 Всички помощни средства ПСПСМИ здравна каса НЗОК

Групирани помощни средства

Всички ПСПСМИ с Медицински условия за отпускане и  Необходими документи може да намерите в: Списък-спецификация с определени и групирани помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение № РД-НС-04-135/16.11.2021 г, в сила от 01.07.2022 г. Официална информация за ПСПСМИ в сайта на здравната каса. Раздел Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.   Помощни средства приспособления съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Caneo b инвалидна количка рингова непомпащи гуми

КОМБИНИРАНИ СТОЛОВЕ

комбиниран-стол-освободен-отпред-тапицирана-седалка

АНТИДЕКУБИТАЛНИ

Антидекубитален дюшек 0223005

ПРОХОДИЛКИ, РОЛАТОРИ

Ролатор за пазаруване, количка 2 в 1

ПАТЕРИЦИ, БАСТУНИ…

Патерици и канадки

ЗА ТЕЖКИ ХОРА ИЗДЕЛИЯ

Тоалетен стол тежки хора до 225кг 0808524

ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

За специални нужди изделия

Помощни средства и правата ни

НА КАКВО ИМАМЕ ПРАВО

Подробна информация ще намерите в най-посещаваната страница

Вижте публикацията Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни … Ще научите: „На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?…“ Знаете ли, че:  Ако вече имате издадени Нзок кодове за безплатно получаване на ПСПСМИ ще ви бъдат платени пътните разходи, ако от друго населено място искате да ги изберете и получите.

НЗОК помощни средства и корупция

Корупционни схеми използвани от лични лекари, лекарски комисии и лицензирани фирми.

Как да се предпазим от въвличането ни в корупционни практики и схеми 

Най-важното, което трябва да имате предвид относно корупцията в лекарските комисии и лицензираните фирми: Отпуснатите пари от здравната каса НЗОК чрез Нзок кодовете са вашите пари. Дали ще допуснете да бъде злоупотребено с вашите пари зависи от вас.

Архив(до 01 07 2022 г.)

Информацията в архива не е загубила актуалността си и след 1 юли 2022. След тази дата дейността по предоставяне на помощни средства и медицински изделия бе прехвърлена от АСП в НЗОК. Необходимите медицинските документи – Медицински протокол от ЛКК или Експертно решение ТЕЛК се издават от същите институции, както от преди 1 юли 2022. Информацията по-долу с преките връзки е добре да се прочете преди да се предприемат действия за получаване на Нзок кодовете за ПСПСМИ. Полезна информация за хората, които трябва да изминат този път, за да получат това на което имат право.

Как да се предпазим от въвличането ни в корупционни практики и схеми използвани от лични лекари, лекарски комисии и лицензирани фирми. 

Корупционни практики.

Вижте също и Съвети за възрастни хора.

Разследвания на ТЕМА, МОНИТОР, БНР вижте на Да ограбиш инвалид.

Корупция в Лекарските консултативни комисии ЛКК корупция.

Правата на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни са нормативно уредени в Закон за хората с увреждания накратко ЗХУ и Правилник за приложение на ЗХУ. Предоставянето на безплатни помощни средства става по регламентиран ред чрез лицензирани фирми. Такава фирма е Воев-София ЕООД с рег 099/2008 в ИАЛ-АХУ. През здравната каса НЗОК с предоставените Нзок кодове от нас можете да получите безплатни помощни средства. Воев-София ЕООД е с Договор с НЗОК по предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ.

Нормативна уредба за помощните средства за безплатно получаване

Текстовете на Закон за хората с увреждания и Правилник за приложение на ЗХУ може да ги намерите на няколко места.

В сайта на здравната каса. Ако кликнете на пряката връзка по-долу: НЗОК помощни средства получаване.
Също така в сайта на Агенция за хората с увреждания на АХУ. Нормативни актове.
Там има всички Наредби и документи свързани с реда за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства. В сайта на Министерство на труда и социалната политика също можете да намерите ЗХУ и Правилник за приложение на ЗХУ. МТСП.
Както и в сайта lex.bg също безплатно може да намерите текстовете на тези закони. Справочник Нормативни актове.

ЗДРАВНА КАСА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПСПСМИ

Всичко по темата с пълната информация и преки връзки вижте на   НЗОК Помощни средства получаване.

Там ще намерите и пряката връзка към официалната информация от Здравноосигурителната каса НЗОК.

За да получите Нзок кодовете за ПСПСМИ какво трябва да направите?

Следва официалната информация на здравната каса. В сила от 01 юли 2022 г.

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ): Нзок помощни средства и медицински изделия ред за получаване.

   1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
   2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
   3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
   4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
   5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
   6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

ЛКК за помощни средства НЗОК РЗИ

Вижте страницата ЛКК за помощни средства НЗОК РЗИ за издаване на Медицински протокол/ТЕЛК.

ЛКК за помощни средства НЗОК РЗИ.

Знаете ли че: Имате право на парична компенсация за пътни разходи.

Кога може да се възползвате от това право? Когато на хората с увреждания ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени, ремонтирани или изработени по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо. Това е възможност  хората с увреждания да си изберат от всяка лицензирана фирма с договор с НЗОК  подходящото ПСПСМИ и да им бъдат платени разходите по транспорта. Например хората от населените места от  провинцията могат да посетят и вземат ПСПСМИ от фирма от София, където се предполага че има по-богат избор. Пътните разходи за влак или автобус ще им бъдат платени. За тази възможност вижте публикацията в другия ни фирмен сайт на Право на парична компенсация за пътни разходи.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОФИЦИАЛНИ ОТГОВОРИ НА НЗОК ЗА ПСПСМИ

Официални отговори на въпроси зададени за помощните средства ПСПСМИ към здравната каса. Имате право на какво и как да получите безплатно това което ви се полага Как и къде да зададете въпрос online така че същия ден да получите официален отговор от здравната каса?  Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК.

Там ще намерите въпроси за помощните средства зададени от граждани и официалните отговори на здравната каса.

Един от зададените въпроси: Баща ми е инвалид с пожизнен ТЕЛК 100%, с ампутиран крак през 07.2017г. и куп други тежки заболявания. Тогава му бе отпуснта помощ за закупуване на рингова количка, която вече е в много лошо състояние. Юли 2023г. стават 6 години. Полага ли му се нова количка? И, ако да, нужен ли е протокол от ЛКК или само ТЕЛК е достатъчен?

Отговора на НЗОК: След изтичане на  експлоатационния срок  на ринговата количка, може да се подаде ново заявление в избрана от Вас районна здравноосигурителна каса (РЗОК). Към заявлението се прилага документ, от който е видно предписването на такава количка. Документът може да е от издаден от ТЕЛК или ЛКК. Г** Д**Зададен на: 20/03/2023 Отговорен на: 21/03/2023.

Допълнен коментар на Георги Воев. Съгласно Чл. 56: (1) от: ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация … или чрез лицензиран пощенски оператор. Може да не отиде на място в ЛКК. Повече подробности може да намерите на пряката връзка по-горе ЛКК за помощни средства НЗОК РЗИ.

Специализиран раздел.

Помощни средства и технически изделия в ежедневието на възрастните хора

ЗА ДОМА НА ХОРА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ, СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА БАНЯ-ТОАЛЕТНА-ЛЕГЛО

ПОМОЩНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

Вижте нашата страница   Дом за стари хора пригоден за живеене.
За проектиращите, изграждащи и оборудващи бани и тоалетни за хора с увреждания в обществени обекти и сгради.Управители на обществени сгради, хотели, банки. Наредба № РД-02-20-2/ 26.01.2021Г на МРРБ за достъпност в урбанизираната територия.  Изделия за достъпност в сградите и съоръженията.

Вижте във   Всекидневие  изделията: Обувалка на чорапи, щипка за хващане на предмети от разстояние, надстройка за повдигане височината на тоалетната чиния, дръжки за хващане и …

Изображение на стоки помощни в ежедневието
Изображение на повдигнати седалки
Изображение на обувалка на чорапи